google-site-verification=nAXxLTO_V3XNaOwxB_Ocvlc1yl2PbH9uod9njLjnFuw
 
registrácia do zóny - PARTNER my RA
Mám záujem o:

Spracovanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou našej činnosti. Bez spracovania osobných údajov by sme svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Odoslaním dávam súhlas, že moje osobné údaje môžu byť spracované spoločnosťou RA teradom,s.r.o.

Ďakujeme za odoslanie!